ERP,CRM,SCM a POS systém Compiere / Adempiere
Najlepší Open Source ERP systém
-
Všetky aktivity Vášho podnikania - od ekonomického riadenia a plánovania všetkých zdrojov organizácie (ERP) k riadeniu vzťahov so zákazníkmi (CRM) sú integrované do jednotného systému. Compiere poskytuje vysoko robustné, flexibilné a parametrizovateľné ERP/CRM riešenie, které sprístupňuje informácie v celej organizácii. Compiere umožňuje robiť zmeny podľa toho, ako se vyvíjajú vlastné potreby organizácie. V každom okamžiku môže zákazník zmeniť štruktúru používaných informací, a tak prispôsobiť aplikáciu novým informačným potrebám. Tento software bude rásť spolu s Vašou spoločnosťou.
Ekonomický a skladový systém Money | S3
Najlepší ERP systém pre malé a stredné firmy
-
Money S3 ponúka jednoduchosť a prehľadnosť ovládanie pre ekonómov, obchodníkov aj manažérov.
-

Ponúka všetky potrebné moduly :
podvojné účtovníctvo, jednoduché účtovníctvo), adresár, fakturácia, sklady, objednávky, mzdy a celý rad ďalších doplnkov, vrátane homebankingu, prepojenia s pokladničnými systémami, internetovými obchodmi alebo ďalšími aplikáciami na báze XML

-

Money S3 Vám ponúka pravidelné aktualizácie či už pri zmenách funkčnosti alebo podľa zmien zákonov v SR.

-

K dispozícii je aj HOT LINE ktorá Vám pomôže vyriešiť prípadné "havarijné" situácie.

Viac na www.money.sk
Elektronické registračné pokladnice a príslušenstvo
V našej ponuke nájdete kompletné vybavenie pre maloobchodné a reštauračné prevádzky. Okrem toho sú k dispozícii aj rôzne doplnky ako: snímače čiarových kódov, peňažné zásuvky, informačné systémy, digitálne váhy a iné. !!! Možnosť prepojenia s MONEY S3 !!! Záleží už len na Vašom výbere!
-
POS-4000
systémová pokladnica najvyššej triedy (POS) s operačným systémom Microsoft WindowsCE (používaný napr. v hand-held PC alebo palm PC)
-

Euro-2500TX

systémová pokladnica strednej a vyššej triedy pre obchodné aj reštauračné prevádzky
-

Euro-1000/2000

rodina prenosných elektronických pokladníc
-

Euro-500 Handy

ručná prenosná registračná pokladnica
Firemný komunikačný systém HYDRAcomm
Firemný komunikačný systém HYDRAcomm Vám poskytne:
-
riešenie firemnej komunikácie (elektronická pošta, fax) založené na servri s operačným systémom Linux
-

umožňuje príjem a odosielanie elektronickej pošty, triedenie a presmerovanie elektronickej pošty

-

príjem a odosielanie faxových správ priamo z počítača z celej počítačovej siete

-

presmerovanie faxu na email, preposlanie emailu na fax, hromadné rozosielanie pošty

-
archivovanie prijatých i odoslaných faxových správ a elektronickej pošty