KOMPLEXNÝ SERVIS IT
a) Správa a údržba informačného systému
 
-
správa užívateľských účtov, prístupových práv, implementácia bezpečnostných politík ...
-
budovanie technickej dokumentácie
-
inštalácia aplikácií, nových verzií, updaty a upgrady
 
b) Preventívny periodický servis
 
-
preventívna údržba výpočtovej techniky - čistenie, kontrola pohyblivých častí systémov ...
-
preventívna diagnostika - testovanie pamätí, diskov, monitorovanie prevádzkových teplôt
 
c) Konzultácie, poradenstvo a metodická pomoc
 
-
pomoc s plánovaním investícií do výpočtovej techniky s ohľadom na svetové trendy
-
doporučenia pre nákup technológií s ohľadom na integráciu do existujúcej IT infraštruktúry
-
tvorba plánu technického rozvoja
 
d) Havarijný servis - odstraňovanie porúch
 
-
diagnostika porúch počítačov, serverov, tlačiarní, aktívnych a pasívnych sieťových prvkov.
-
"on site" výmeny poškodených a nefunkčných častí systémov
-
odstraňovanie vírusov z napadnutých počítačov, záchrana dát z poškodených pevných diskov, ...
 
Uzatvorením zmluvy o servise získate:
 
-
Zníženie výdavkov na servis výpočtovej techniky - zmluvní partneri majú nižšie ceny
-
Zníženie poruchovosti výpočtovej techniky zabezpečením jej pravidelnej údržby
-
Zníženie škôd spôsobených výpadkami výpočtovej techniky - zmluvne garantovaná doba opravy
-
Budete uprednostnení v prípade "havarijnej" situácie
   
    Referencie:
      Zmluvní partneri:
        - Stilla, a.s. Lipt.Mikuláš
- K.R.T. Lipt.Mikuláš
- Hydina Holding, s.r.o. Lipt.Mikuláš
- Stavebné bytové Družstvo Lipt.Mikuláš
- Edem, s.r.o. Lipt.Mikuláš
...
    Nezmluvní partneri:
        - Nákupná aliancia CBA SK, a.s. Považská Bystrica
- AVEC, s.r.o. Banská Bystrica
- Moeller Elektrotechnika, s.r.o. Praha
- Verex Holding, a.s. Lipt. Mikuláš
- CBA Verex, a.s. Liptovský Mikuláš
- Fruktal, s.r.o.
- Bromix, s.r.o. Liptovský Hrádok
- Cestné stavby s.r.o. Liptovský Mikuláš
...